RODO

Informacje ogólne: Powyższa polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://zdrowonamaksa.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Pawlak, prowadząca działalność gospodarczą- Coaching żywieniowy online bez-diety.pl, Karolina Pawlak NIP: 6222744017, REGON: 381587748, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kamila Baczyńskiego 38, adres e-mail: zdrowonamaksa@gmail.com Administrator danych osobowych Karolina Pawlak przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dn. 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, dalej : RODO. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych , ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Kontakt: w sprawach związanych z ochroną danych osobowych użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: zdrowonamaksa@gmail.com lub drogą pocztową na adres: Karolina Pawlak, ul. Kamila Baczyńskiego 38, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 3. Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych: podczas korzystania ze strony www.zdrowonamaksa.pl użytkownik nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże za pośrednictwem powyższej strony mogą być gromadzone dane osobowe użytkownika, które dobrowolnie zostaną podane. Stąd też Strona posiada wszelkie systemy oraz zakładki używane do przetwarzania danych dla różnych celów. dobrowolne skorzystanie przez użytkownika z dostępnych funkcji na Stronie np. skorzystanie z formularza kontaktowego/ zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Strona nie pozyskuje i nie przetwarza szczególnej kategorii danych osobowych użytkownika, które zostały określone w ART. 9 RODO ( danych wrażliwych ) oraz ART.10 RODO ( dotyczącego wyroków skazujących i czynów zabronionych ).
 4. Informacje o odbiorach danych osobowych : Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione:
  • Organom władzy publicznej, a także podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
  • Kancelarią prawnym i innym organom wynikających z przepisów prawa
  • Podmiotom wspierającym Administratora
  • Operatorowi płatności elektronicznej
  Dane osobowe użytkownika mogą także być udostępnione firmą kurierskim, Poczcie Polskiej w przypadku korespondencji Administratora z użytkownikiem.
 5. Zakres przetwarzania danych osobowych: dane osobowe użytkownika, które są podawane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.zdrowonamaksa.pl a także dane związane z reklamacją usług. Dodatkowo w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony wykorzystywane są pewne informację ( identyfikatory sesji przeglądania/ urządzenia, które stanowią dane osobowe). Powyższe informacje są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika ( korzystającej ze strony) za pośrednictwem plików cookies.
  5a. Formularz kontaktowy : kontakt osoby z psychodietetykiem jest za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie, w którym podaje użytkownik swój adres e-mail,
  5b. Reklamacja: w przypadku, gdy użytkownik złoży reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z danymi zawartymi w reklamacji ( imię/ nazwisko, adres do korespondencji ) . Podanie wszystkich danych osobowych użytkownika jest dobrowolne. Jednakże w przypadku rozpatrzenia reklamacji dane osobowe użytkownika są niezbędne.
 6. Cel przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych użytkownika Strony jest tylko celem koniecznym do zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej, zamieszczonych treści, prezentowanych usług. Administrator od użytkownika będzie potrzebował danych w celu przesłania kwestionariusz zdrowotno-żywieniowego na podany przez użytkownika adres e-mail. Użytkownik Strony kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresów e-mail lub formularza kontaktowego, który jest na Stronie przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo treść wiadomości może zawierać inne dane osobowe użytkownika, które on sam podaje dobrowolnie oraz które są niezbędne w celu nawiązania kontaktu. Dane użytkownika są w powyższym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem. Podstawą ich przetwarzania stanowi wyrażona przez użytkownika zgoda , odpowiednio do ART.6 ust.1 lit.a ) RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, stosowanie do ART.6 ust.1 lit.a ) RODO. Archiwizacja adresu e-mail odbywa się przez Stronę. Z kolei danych osobowych wrażliwych ( tj: wiek, wzrost, masa ciała itd. ) odbywa się na e-mail.
 7. Współpraca : po podaniu przez użytkownika adresu e-mail, z maila Administratora zostanie wysłany kwestionariusz zdrowotno-żywieniowo- psychologiczny. Po odesłaniu wypełnionego kwestionariusza i opłaceniu wybranego przez użytkownika pakietu za pomocą przelewu tradycyjnego lub Przelewy24 zawarta zostaje umowa między użytkownikiem a Administratorem. Dane wrażliwe przekazywane przez użytkownika będą przez Administratora przetwarzane na czas niezbędny do wykonania umowy oraz do czasu zakończenia terminu przedawnienia roszczeń . Użytkownik po realizacji zamówienia nie ma możliwości na wprowadzenie zmian danych, a także nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych.
 8. Strona Administratora korzysta z logotypów mediów społecznościowych, do których może odsyłać użytkownika.
 9. Reklamacja: w przypadku złożenia reklamacji przez użytkownika, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie do 3 m-cy od jej złożenia . Należy zaznaczyć, że użytkownik winny jest uzasadnić reklamację.

Administrator także podkreśla, że każdy z użytkowników ma indywidualne predyspozycje osobnicze, jednostki chorobowe, kwestie psychologiczne, które będą odgrywały bardzo istotną rolę podczas przebiegu kuracji, tym samym wpływają na efekt końcowy współpracy. Należy także wspomnieć, że dietetyk nie udziela konsultacji medycznej tylko dietetycznej i psychodietetycznej.